fbpx
Michaela Pisarčíková

terapie | joga | svetelné obrazy

Ochrana osobních údajů

Správcem osobních údajů je Ing. Michaela Pisarčíková, IČ: 11922541, se sídlem Záhřebská 2483/37, 616 00, Brno – Žabovřesky, zapsaná v Živnostenském rejstříku od 04.10.2021, č. j. MMB/0527595/2021.

 

Kontaktní údaje

e-mail: pisarcikova.miska@gmail.com

dále jen „správce“

 

Jaké osobní údaje jsou zpracovávány?

Údaje, které správci poskytnete při nákupu on-line produktů, fyzických produktů nebo při využití služeb správce, tedy především jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefon.

V rámci vaší účasti na seminářích, workshopech nebo při jiném využití služeb správce jsou pouze s vaším souhlasem pořizovány, uchovány a využívány fotografie nebo zvukový záznam z dané akce do doby, než svůj souhlas sami odvoláte.

 

Za jakým účelem údaje jsou údaje zpracovávány?

Údaje, které jste správci poskytli, jsou využívány pro plnění smlouvy, z důvodů plnění oprávněných zájmů správce a z důvodů plnění zákonných povinností vyplývajících zejména ze zákona o účetnictví.

Tyto osobní údaje jsou nezbytné k tomu, aby bylo možné s vámi uzavřít smlouvu a poskytnout službu. V případě, že osobní údaje neposkytnete, není možné smlouvu uzavřít či službu poskytnout.

Vaše data správce používá také pro účely marketingu, zasílání newsletteru, při poskytování služeb a prodeji produktů a pro další zkvalitňování služeb a produktů.

Fotografická nebo zvuková dokumentace a záznamy z workshopů jsou používány zejména na webu a sociálních sítích s vaším souhlasem do doby, než jej sami odvoláte.

Poskytnuté reference jsou využívány zejména na webu a sociálních sítích, rovněž s vaším souhlasem do doby, než jej sami odvoláte.

Odebírání newsletteru lze kdykoliv zrušit kliknutím na příslušný odkaz umístěný v zápatí každého newsletteru nebo oznámením na e-mail správce.

Osobní údaje mohou být ověřovány nebo získávány i z veřejně dostupných zdrojů (obchodní rejstřík, registry propojené přes aplikaci ARES Ministerstva financí).

 

Cookies

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby.

Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu. Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

Cookies jsou dále zpracovávány podle účelu následujícími zpracovateli:

Služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně společností Google Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí.

Služby Facebook Pixel, provozované společností Facebook Inc., sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně společností Facebook Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí.

Použití cookies můžete omezit nebo zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče.

 

Přístup a zpracovatelé osobních údajů

Nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Údaje zpracovává především sám správce, který se zavazuje o nich zachovávat mlčenlivost, dbát na jejich bezpečnost a chránit je v rámci dostupných moderních technologií.

Dále může správce pověřit zpracováním osobních údajů dalšího zpracovatele osobních údajů, a to pouze za stejných podmínek, jaké jsou stanoveny v těchto pravidlech.

Ke dni vzniku těchto pravidel využívá správce tyto zpracovatele:

 • iDoklad (fakturace)
 • Google Cloud (zálohování dat)
 • Active 24 (webhosting)
 • Forpsi (webmail)
 • Calendly (rezervace služeb)
 • Mailchimp (rozesílání newsletterů)
 • Facebook, Instagram a LinkedIn

Pokud chcete být informováni o budoucích změnách v seznamu zpracovatelů, zašlete prosím žádost na výše uvedený e-mail správce.

Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

 

Práva klienta

 • máte právo od správce získat informace o tom, zda zpracovává vaše osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány
 • máte právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil na vaši žádost nepřesné osobní údaje, které se vás týkají. Neúplné osobní údaje můžete kdykoli doplnit
 • máte právo na omezení zpracování osobních údajů nebo výmaz osobních údajů v zákonem stanovených případech
 • máte možnost získat osobní údaje, které jste správci poskytl v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje můžete následně předat jinému správci nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou

V případě, že budete jakkoli nespokojeni se zpracováním svých osobních údajů prováděným správcem, můžete podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Správce s vámi rád probere, čeho se vaše nespokojenost týká a bude-li to v jeho moci, podnikne veškeré kroky k nápravě situace.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti smlouvy uzavřené mezi správcem a vámi a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle aktuálně platné právní úpravy.

 

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 04.10.2021 a nahrazují předchozí Ochranu osobních údajů.