fbpx
Michaela Pisarčíková

terapie | mentoring | obrazy harmónie

Kto som?

.. položili ste si niekedy tu otázku? Tak základná otázka a pritom tak komplikovaná. 

Ahoj, ja som Michaela

.. som bytosť, stvorená v ľudskosti, tak ako ty. 

 

Formovala ma moja cesta – skúsenosti, poznanie a vedomosti sa v jeden moment spojili s pokladmi a darmi, ktoré som celý čas niesla vo svojom vnútri. Začala som ich vnímať a vedome s nimi pracovať. Krok po kroku, cez rôzne cestičky, klučky, pár kopcov a priepastí… priviedlo ma to až tu.

Do momentu, v ktorom moje poslanie ožíva a ja som vypočula volanie odovzdáť ďalej vám, to čo som sa naučila, navnímala, ale hlavne sprevádzať vás pomocou svojich darov k tomu hlbokému pozaniu, ktoré oživuje život.  

..veď nakoniec preto sme tu – aby sme žili šťastný, zdravý, radosťou a láskou naplnený život. V trápení aj tažkosti našli silu života. 

Keď vstúpila jóga...

.. v určitý moment do môjho života vstúpila, avšak svoju silu a hlbokú podstatu mi odkrývala až postupne. 

Cez jógu prichádzali mnohé uvedomenia, ktoré prepájali zmysel udalostí, pocitov, myšlienok a stavu môjho fyzického tela. 

Cez jógu prišla pružnosť, voľnosť ako na úrovni tela, tak aj na úrovni mysle.. vytvoril sa priestor pre rozvoj umenia žiť vyrovnane – z pozície vnútornej pevnosti, ľahko, radostne, s láskou a dostatkom životnej sily.. prišiel pocit naplnenia. 

K tomu začal rásť môj záujem o emočnú inteligenciu, NLP a fungovanie ľudského organizmu v súvislostich psychického – fyzického – duševného. Pridala sa čínska medicína a následne Kraniosakrální jóga ako prepojenie väčšiny z toho. Rozšírilo sa moje vnímanie života a s tým sa otvorila aj iná cesta.  

Cesta hlbokého poznania

.. dnes vidím, že aj terapeutkou som vo svojej podstate bola vždy, len proces plného odhodlania prijať to, chvíľu trval.

Ale život je jednoducho dokonalý a žiadna skúsenosť tu nie je náhodou, všetko je časť učenia, ktoré prichádza postupne a v presnom načasovní. Život, Boh, ten najvyšší prejav stvorenia, samotná podstata nás vo svojej vlastnej múdrosti formuje a premieňa tak užasným a nečakaným spôsobom, cestami, ktoré dopredu nenaplánujeme

.. a tak som aj ja začínala cez IT svet. Prebúdzala a spoznávala časť mňa, ktorá má rada systém, pocesy, štruktúru a techniku ako efektívneho pomocníka. Študovala som informačný manažment a systémové inžinierstvo, k tomu už popri štúdiu pracovala ako developerka komplexných manažérskych systémov, venovala sa kritickej komunikačnej infraštruktúre a v nalinkovanej ceste pokračovala smer pani inžinierka, manažérka. 

Všetky ciele sa plnili. Dostala som sa na úžasnú pozíciu a mala možnosť spoluracovať na rozvoji IT spoločnosti v spolupráci priamo s jej vedením. Procesná analýza, návrh optimalizácie, riadenie zmeny a implementácie novej stratégie v jej procesnej a technologickej časti v náväznosti na dátovú analýzu a nástroje poskytujúce podporu pre ekonomické riadenie a rozhodovanie ku zvýšeniu efektivity spoločnosti. Bola som súčasťou vedenia a realizácie veľkej internej transformácie. Pre človeka po štúdiu, ktorý nájde takéto uplatenie priamo v obore, je to splenený sen. 

No a v momente, keď sa cieľ v podstate naplnil, pochopila som, že hodnoty, ktoré ho tvoria už pre mňa nie sú tými skutočnými a naplňujúcimi hodnotami. Necítila som pravé vnúroné naplnenie. Už sa postupne všetko vo mne aj okolo mňa začalo chystať na odchod a veľkú zmenu. 

.. ani kroky k tomu plne si uvedomiť a hlavne priznať, že toto už nie to pravé miesto pre mňa, neboli jednoduché. Vtedy som ešte nevedela, že to nie je niečo s čím treba bojovať, ale jednoducho vedenie života, ktorý ma potreboval obrátiť, koncentrovať na seba a podstatu bytia človekom.

V medzičase sa objavila tiež nemoc, ktorá ma zastavila, položila na kolená a ja som spoznala čo je to hlboká depresia. Už vtedy som vedela, že to nie je len tak, že nemoc prišla ako učenie. Učenie som prijala a nechala sa skrz ňu previesť obratom a prvotným hlbokým uzdravovaním.

 

.. hodnoty sa prerovnali – spoznávala som skutočnú silu a pravú podstatu samej seba, obrovské schopnosti a možnosti uzdravenia, ktoré sú nám dostupné v jadre nás. Nevedela som čo bude, plne na oddala “neistote” s istotou toho, že volanie môjho srdca je správne. Už mi samo moje telo nedovolilo konať ináč a vykročila som k opusteniu – rozlúčila sa, podala výpoveď, zavrela dvere za starým životom a vydala sa na Kostariku.

Jednoducho Kostarika

.. hlboká transformácia a návrat domov.

Odchádzala som s jedniným zámerom: “vyčistiť svoj život, dostať ho do stavu prázdnej plochy, na ktorú bude potom postupne prichádzať, to čo má skutočne môj život tvoriť a napĺnať ho.”

A podarilo sa!
.. cez množstvo vnútorných procesov, priznávaní si pravdy v skutočnom svetle a procesov sebaliečenia, v hlbokom prepojení s prírodov sa z jadra mňa norili vnútorné dary. A ja som s pokorou a úžasom prijímala to, čo som sa o sebe samej dozvedala. Nastala moja hlboká transformácia a prišlo prvé z veľkých znovuzrodení. To čo sa udialo sa nedá popísať slovami. 

Vracala som sa ako iný človek na inej úrovni vedomia. Upevnená, otvorená životu, otvorená oddanej ceste intuitívneho umenia života. 

.. nevedela som čo bude, ale poznala som svoje životné hodnoty a vedela som, že moje srdce ma povedie.

Po tom čo som predýchala návrat, som jednoducho začala znova. Krok po kroku som nasledovala a vnímala otvorené možnosti.. viedla jogové praxe, rozvíjala svoj projekt, viedla workshopy. 

A v zápätí prišiel ďalší významný dielik do skladačky – kraniosakrálna terapia – to bolo to posledné, čo som potrebovala, aby som sa plne otvorila práci terapeutky. 

Kraniosakrálna terapia (KST) je z môjho pohľadu obrovský poklad a úžasný nástroj, ktorý rešpektuje princípy života, dokonalosť ľudského stvorenia, ukazuje možnosti sebauzdravenia a návratu vitality, ktoré sú v nás skryté. Cez neho ožíva čistý život priamo v jadre nášho vnútorného systému, a tým pretvára aj možnosti nášho každodenného žitia.

Pre môj terapeutický prístup tvorí KST pevný pilier, no neprestávam sa vzdelávať ďalej, spoznávam ďalšie súvislosti aj cez prístup neurovedy, psychosomatiky, duševej terapie, práce s traumami a štruktúre systému ľudských vzťahov. Aj samotné sprevádzanie klientov ku nájdeniu cesty z komplikovaných vplyvov zranení, životných udalostí, generačných prenosov a iných vplyvov k nájdeniu ich miesta v živote, pravej ľudskej identite a naplnenej spokojnosti, je skúsenosťou, ktorá prehlbuje moje pochopenie ľudskej bytosti a samotnej podstaty žitia. 

Neprestávam obdivovať krásu a dokonalosť života, ktorý niekedy aj cez neľahké udalosti, z nás formuje úžasnú ľudskú bytosť – samozrejme keď mu to dovolíme a otvoríme sa tomu to vidieť. Je radosť pozorovať, keď nastáva táto zmena vnímania aj u klientov pri našej spolupráci.  

Musím povedať, že celé moje IT štúdium, ktoré bolo zamerané na návrh a chápanie robustných systémov a štruktúr sietí a ich manažment, bolo len prípravou na to, aby bola moja myseľ a neurový systém rozvinuté a aspoň čiastočne pripravená na vnímanie, spracovávanie a schopnosť vyznať sa v tak komplexnom systéme akým je jedna ľudská bytosť a všetky jej vzťahové oblasti, pretože to je úplne iný level. Rovnako ako previesť traumatizovaného človeka zmenou, vyžaduje úplne inú úroveň láskavého manažmentu a leadershipu. 

Dnes vidím to úžasne spojenie, ktoré je nám k dispozícii – ako technológie a systémové formy, keď sú správne zvolené a pochopené, tvoria určitý podklad pre to, aby sa človek mohol v jednoduchosti a vačšej voľnosti prejaviť a fungovať z podstatny svojej ľudskosti, vtedy v ňom ožijú ľudské dary, cez ktoré tvorí skutočné poklady, a tie žiadna technológia nenahradí. Pousmievam sa zároveň nad tým, ako sa mojimi skúsenosťami prejavuje toto spojenie vlastne aj vo mne.

.. obnova láskavého systému z pravej podstaty života vo svojej viere, s pravdou kráčať slobodne v ňom a s ním, oživiť pochopením.

To všetko ma formovalo, spojilo sa vo mne s mojou podstatou duše bádateľa, odvážnym levím srdcom a dalo silu k tomu, 
aby som sprevádzala ďalej vás.

Tu a teraz..

.. tvorím pre vás Space for Pure Life – priestor pre čistý život. 

.. kadiaľ vedie cesta?

Just me and you

individuálna a vzťahová terapia | mentoring 

Energy Management Academy

kurzy | workshopy | ročná škola

• osobný energy management •

Harmónia v Chaose

osobné mandaly | obrazy | obchod

  cesta poznania s mandalami •

 

Pre niekoho terapeutka, lektorka, pre iného učiteľka, mentorka, liečiteľka či sprievodkyňa alebo spriazdená duša poskytujúca
podporujúcu láskavú náruč, cí podporu na časti životnej cesty.. pre každého individuálne

.. nech sa stretneme kdekoľvek, sprevádzať ťa bude moja láskavá náruč, rešpektujúci a prijímajúci slobodný prístup

Ing. Michaela Pisarčíková

Mail: pisarcikova.miska@gmail.com

Tel.č.: +420 702 982 776

Projekt Space for Pure Life
Obrazy Harmónia v chaose

© 2022 Michaela Pisarčíková

.