fbpx

terapie | mentoring | svetelné obrazy

Služby

(individuálna a vzťahová terapia, mentoring)

S každým klientom vyberáme prístup individuálne a skladáme cestu na mieru jeho potrebám. Aj tá tvoja môže byť jedinečnou kombináciou. Nižšie nájdeš  popis jednotlivých mojich služieb (prístupov), ale vždy doporučujem – zavolajme si a na krátkej úvodnej konzultácii môžeme spoločne prebrať tvoju situáciu, zároveň ti môžem poskytnúť určitý návrh prístupu, ktorý by sme mohli zvoliť.

Rezervácia termínov prebieha tiež telefonicky (kontakt sa nachádza dole na stránke). 

Kraniosakrálna terapia

kraniosakralna terapia

Miesto: Brno, Trvanie: cca 90 min,  Cena: 1 800 – 2 200 Kč

Je celostná terapia zameraná na harmonizáciou a regeneráciu celého organizmu človeka. Základ kraniosakrálnej terapie (KST) tvorí poznanie princípov fungovania vrodenej regulačnej, ozdravnej a regeneračnej schopnosti organizmu.
 Pri terapii vytvárame v bezpečnom prostredí priestor na to, aby sa táto vrodená múdrosť v tele viac prejavila a pomocou prirodzených mechanizmov tela, dostala tak možnosť vykonať potrebné nápravné a ozdravné zmeny. Terapeut vnútorný systém klienta v zmenách rešpektuje, nasleduje, podporuje a sprevádza dotykom, ale aj vyvolaním jemného tlaku či ťahu.

V membránovom systéme mozgových a miechových blán od lebky (kranium) cez chrbticu až ku krížovej kosti (sakrum) v pravidelnom rytme pulzuje mozgomiešna tekutina. Táto pulzácia sa označuje aj ako dych života. Naslúchaním a vnímaním tejto pulzácie a jej kvality v systéme tela a jeho častiach, vieme zistiť informácie o stave systému a zároveň

sprevádzať systém v ozdravnej náprave. Kraniosakrálny systém úzko súvisí s mozgom a riadiacimi centrami, s celou nervovou sústavou – pokiaľ funguje nedostatočne, zhoršuje sa prenos nervových impulzov v tele, a tým aj jednotlivé telesné funkcie. Pri terapii sa nervová sústava vyživuje a detoxikuje, dochádza ku lepšej inervácii a zlepšeniu funkcie orgánov a orgánových štruktúr. 

Naše telo má samo v sebe uložený obraz zdravia, každá bunka nášho tela pozná ako vyzerá jej zdravie, akú ma funkciu. Pri terapii navraciame telu dôveru a tá je tým správnym prostredím, kde telo až na úroveň buniek môže znova viac tento obraz zdravia oživiť. Zo svojej vlastnej múdrosti a princípu zachovania života, systém tela najprv vylaďuje hlavné riadiace sústavy a až potom prechádza do hlbších úrovní tkanív. Stav týchto tkanív ovplyvňuje prietok energie v našom tele, a tým aj našu života-schopnosť, teda schopnosť tela reagovať na vzniknuté situácie a efektívne využívať svoju energiu.

Čo ich ovplyvňuje? Tieto tkanivá sú ďalšou pamäťou v našom tele. Reagujú na emočné napätie, ktoré vzniká pri situáciách, ktoré pre nás boli nejakým spôsobom negatívne a na základe nich vytvorené programy. John Upledger (zakladateľ KST) ich nazval energetickými cystami alebo somatoemocionálnymi blokmi. Sú to miesta zapuzdrenej zvyškovej energie, ktorá vzniká vo chvíľach negatívnych emócií. Takto si vytvoríme nový pamäťový vzorec, na základe ktorého potom reagujeme v podobných situáciách. Kraniosakrálne ošetrenie môže odhaliť miesto zapuzdrenej energie i myšlienkový vzorec (vzorec chovania), ktorý je na tento bod naviazaný. Ak sa táto energia uvoľní, úľava nastane na emocionálnej a fyzickej úrovni, klient dostáva priestor na oslobodenie z týchto starých štruktúr a šancu na vykonanie zmeny prístupu vo svojom živote – telo sa môže vrátiť k svojmu pôvodnému plnému zdraviu. 

Podstatné je tiež, že tieto tkanivá sa formujú počas života, nie vplyvom náhody a len negatívnymi zážitkami, ale aj podľa osvojovania si celkového prístupu ku životu formou učenia od autorít (rodičia, učitelia..) a ich napodobovania. Na základe týchto získavaných (naučených) vzorcov správania, vzťahovania sa a emočného prežívania, ktoré si ukladáme už v lone matky, a ďalej hlavne počas ranného vývoja dochádza ku ovplyvneniu štruktúr tkanív a (de)aktivácii nervových spojov. Ovplyvňuje ich dokonca aj spôsob nášho počatia a prijatia pri príchode na svet. Aj tieto uložené vzorce nás môžu nevedome ovplyvňovať, potom nastávajú situácie, v ktorých konáme niečím ovplyvnený, točíme sa v rovnakom kruhu a nerozumieme odkiaľ sa to berie. Môžeme sa to snažiť pochopiť, či týmto situáciám uniknúť alebo ich preprogramovať pomocou mysle, väčšinou to však nepomáha, pretože kľúč je práve v tele a týchto jeho hlbokých štruktúrach. Kraniosakrálna terapia môže byť svojim prístupom cestou ku zmene, rozviazaniu starých pút a nájdeniu nového a zdravšieho spôsobu. 

Svojím prístupom je preto terapia vhodná pri rôznych fyzických obmedzeniach a poruchách, pri ošetrení jaziev, pomôže s regeneráciou a pooperačnými stavmi, prípravou na pôrod a v období regenerácie po pôrode pre mamičku aj dieťa. Taktiež je prínosná aj v úprave emočnej a mentálnej oblasti a v náročných obdobiach plných stresu či napätia. Oceníme ju aj pri práci s traumou, ale aj ako krásny spôsob starostlivosti o seba, udržania vitality a prevencie. 

Súčasťou každej návštevy, ošetrenia kraniosakrálnej terapie, je aj krátka konzultácia, na ktorej vždy preberieme váš aktuálny stav a jeho vývoj. 

*** Táto terapia nie je náhradou za lekárske vyšetrenie, diagnostiku a akúkoľvek lekársku starostlivosť.

Komplexná terapia životnej obnovy

Miesto: Brno, Trvanie: 120 – 150 min,  Cena: 3 900 Kč (4 200 Kč)

Prepája viacero terapeutických prístupov, tak aby sme v rámci nej mohli komplexne a do hlbšej roviny prejsť pochopením a uzdravením – pozitívnou zmenou, vo všetkých vrstvách našej bytosti. Spoločne prechádzame ku nahliadnutiu hlbokých zranení a ťažkostí, ktoré v sebe nesieme a tie potom ovplyvňujú ako vnímame a prežívame život, ako sa nám darí v našich vzťahoch, práci, ako sa cítime vo svojom tele, v akom stave je naša vitalita a zdravie.  Jej súčasťou je aj praktické osvojovanie si nových návykov, cvičení a prístupov ku životným situáciám a každodennému prežívaniu vo väčšej spokojnosti. 

Nech už sa disharmónia vo vašom živote preukáže akokoľvek a vy potom na základe toho terapiu vyhľadáte (vyústi do fyzických

problémov či rôznych fyzických obmedzení alebo vyvrcholí vyhorením a mentálnym preťažením, vzťahovými problémami, dlhodobou nespokojnosťou či nechuťou pre život, pocitom života v nešťastí) spoločne nachádzame cestu. Dívame sa na to, čo vám v živote pôsobí ťažkosti, nachádzame zdroje z čoho plynú, objasňujeme si ich kľúčové oblasti, vysvetľujeme určité životné princípy a privádzam vás ku pochopeniu toho, z čoho vychádza vás stav, kde sa môžu nachádzať určité mimoriadne príčiny – ako na to reaguje vaše telo, myseľ aj psychika. Už len tým, že nachádzate pochopenie svojho stavu, prichádza úľava, odchádza pocit stratenosti a nastáva oslobodenie od vnútorného obviňovania, ktoré často práve z tohto nepochopenia plynie a drží nás vo vnútorných bojoch. 

Volíme spoločnú cestu tak, aby sme upevnili nové základy a zdravé princípy zase vo všetkých vrstvách – cez prístup kraniosakrálnej terapie, duševnej terapie, rozvoja uvedomenia, ale aj odnovou systému viery. Osvojujete si nové princípy prístupu k sebe aj ku jednotlivým životným udalostiam, postupne vás vediem k tomu, aby ste nachádzali nový pohľad – láskavejší, chápavejší, súcitnejši a postoj prínosnejší pre život. 

Terapie a mentoring sú pre mňa životný smer, takže už ani nie je možné úplne presne špecifikovať, ktoré techniky a nástroje sa v mojej práci prelínajú. Keď práca vychádza z hlbín človeka, tak všetko vzdelávanie, skúmanie rôznych prístupov a perspektív sa v ňom akosi integruje – stane sa súčasťou. Tak to je aj u mňa a krásne je na tom to, že vždy sa ozve to pravé pre daného klienta, to čo potrebuje, a čím ho môžem doprevadiť v daných krokoch ku obnove života. 

V úvodných fázach sme spolu v primeranom kontakte aj po terapii, máte moju podporu v tomto čase, kedy skĺznuť späť je často ľahké, upevňujeme tak postupne nové princípy aj pomocou reálnych udalostí, ktoré prichádzajú mimo terapie, tak aby ste využili svoju šancu pre zmenu. 

Odporúčaná frekvencia návštevy terapie je raz za tri týždne, ale u každého z vás je to samozrejme veľmi individuálne. 

 

*** Táto terapia nie je náhradou za lekárske vyšetrenie, diagnostiku a akúkoľvek lekársku starostlivosť.

Terapeutická konzultácia, mentoring 

Miesto: Brno, online (telefonicky), Trvanie: 60  – 90 min,  Cena: 1 350/hod (podľa skutočného času)

Terapeutická konzultácia a mentoring je formou vhodnou pre klientov, ktorý sa z nejakého dôvodu nemôžu dostaviť osobne, ale aj ako forma doplnenia ku kraniosakrálnej terapii. Taktiež ju vyhľadávajú klienti, ktorý oceňujú prístup zameraný len na mentálnu a duševnú oblasť alebo klienti, ktorý potrebujú len určité doplnenie, či pomocnú ruku v situácii, ktorú sami nezvládajú. Často sa stáva, že klient aj vie čo, ale nevie ako, a tak spolu nachádzame ďalšie kroky, vyjasnenie a zbierame silu a odvahu pre realizáciu. 
Niekedy ju pripájame ku iným prístupom v skrátenej forme napr. 30 minútového telefonátu, keď ju s klientami v rámci dlhodobej spoločnej cesty vnímame ako vhodnú formu.

Ak by sme rozdelili terapiu vyššie spomínanú terapiu komplexnej životnej obnovy a vyňali z nej kraniosakralnu terapiu, tak to je presne to, čo obsahuje táto služba. 

Pri mentoringu sa zameriavame viac na nájdenie úskalí v hospodáraní s našou energiou (osobný energy management) a spôsobov 

ako svoj prístup zmeniť – hlbším pochopením fungovania ľudskej bytosti, osvojovaním si nových cvičení, techník a prístupov a nachádzaním svojho optimálneho a efektívneho spôsobu každodenného fungovania. Pri terapeutickej konzultácii sa zase viac zameriavame na duševnú oblasť, pochopenie pre bolesti, ktoré môžu stáť v ceste a držať nás v pasci, ale napríklad aj prebudovanie systému vnútorných presvedčení. Človek je však bytosťou komplexnou a jednotlivé časti nás nie sú oddeliteľné, tak isto ako nie sme oddeliteľný od celku a života samotného – takže, tak či tak, sa vždy dívame na okolnosti a zmeny vo vzájomných súvislostiach a vzťahoch a volíme prístup, tak aby bol prínosný.  

Ing. Michaela Pisarčíková

Mail: pisarcikova.miska@gmail.com

Tel.č.: +420 702 982 776

Projekt Space for Pure Life
Obrazy Harmónia v chaose

© 2022 Michaela Pisarčíková

.