fbpx

terapie | joga | svetelné obrazy

Miesto, kde rastieme v poznaní života..

Si ľudská bytosť, ale vieš čo to v skutočnosti znamená? Skutočné seba-poznanie vychádza z poznania seba ako ľuskej bytosti, ale aj seba ako súčasti celku = seba ako prejavu samotného života. 

Každý z nás je majstrom – majstrom svojej energie, len málokto toto majstrovstvo spoznal, prospešne uchopil a prijal jeho rozvoj – stal sa sám sebe sprievodcom, prijal tvorenie života v hlbokej pokojnej radosti. 

.. cez pochopenie ku zmene

Energy Management Academy (EMA) je presne to miesto (priestor), kde vás sprevádzam k poznaniu majstrovstva života – života v zdroji, zdroja vo vás. 

Kráčame spoločne, každý však svojou jedinečnou cestou. Kráčame v poznaní tých nejvyšších princípov, zákonitostí samotného stvorenia. Kráčame v poznaní pravdy, v pochopení ku skutočnému oživeniu.

Ročná škola EMA

12 spoločných mesiacov v poznaní princípov samotného života a jeho tvorenia
cez vlastnú skúsenosť a preživotok
v jednotlivých vrstvách
k plnosti a voľnosti
k celistvosti

Poznanie, ktoré už nikdy nestratíš. Bude sprevádzať teba a skrz teba prestúpi aj do tvojho okolia.

..spojenie
∼ vzdelávania (kurzy a semináre – objasňovanie vrstiev ľudskej bytosti a princípov samotného života) ∼ pochopenia na udalostich vlastného života (online kruhy s priestorom na otázky a zdieľanie) ∼ vlastná skúsenosť (tri víkendové stretnutia kde budeme integrovať to poznané, zažívať zmeny a učiť sa využívaniu praktických nástrojov pre spokojný a naplnený život)  ∼ individuálny prístup (dve individuálne terapie alebo konzultácie)

Škola, “neškola” v inej forme – je to tvoj INDIVIDUÁLNY program. Skupina vznikne spojením mojich študentov a klientov, avšak vstúpiť do štúdia a započať ho môžeš kedykoľvek. Tento ročný program má svoj harmonogram a rozsah, no je prispôsobený indiviuálne každému študentovi. Jeho zmyslom je prínos základného poznania formou určitého praktického vzdelávania, ale hlavne sprevádzania ťa v tom, aby si prijímal to, čo ťa tvoj život učí sám vo vzťahoch, rôznych životných situáciách, ale aj fyzických či psychických “problémoch”. Vedel sa v tom orientovať a prijímal dary svojho vlastného života – lebo to je to najdôležitejšie. Život je dokonalý, tvorí pre teba všetko čo potrbeujš – v EMA sa to učíme chápať, prijímať to, čo nám to prináša a rásť v tom, úplne pritodzene. 

Náš spoločný rok bude kombináciou online formy a stretnutí v Brne a okolí. 

Ročné školné 75 000 kč (3 100€). 
* možnosť dohodnúť sa individuálne na rozdelení do splátok
* rezervácia je platná po uhladení sumy školného alebo prvej splátky

Cítiš volanie ročnej školy EMA? Chceš sa zapojiť?
.. dole na stránke nájdeš všetky moje kontaktné informácie, vyber si formu, ktorá ti najviac vyhovuje. Či už máš úplne jasno a budeš ma kontaktovať priamo so žiadosťou o rezerváciu mesta alebo si budeš chcieť ešte nejaké oblasti ujasniť, zodpovedať pár otázok, možno porozprávať sa o tom či to je príležitosť pre teba, využi tú možnosť a obráť sa na mňa. 

Ing. Michaela Pisarčíková

Mail: pisarcikova.miska@gmail.com

Tel.č.: +420 702 982 776

Projekt Space for Pure Life
Obrazy Harmónia v chaose

© 2022 Michaela Pisarčíková

.